Auditoria de Gestió Immobiliària

És un servei dissenyat per optimitzar la rendibilitat dels immobles d’un patrimoni explotat per family office, particulars o empreses. Amb aquest servei, FORCADELL fa una anàlisi completa de la gestió econòmica que s’ha dut a terme en els immobles, es realitzen ratis comparatius amb edificis de característiques similars i es fan propostes de millora d’ocupació i rendiment de l’immoble.