Blog

Les 6 principals despeses a tenir en compte a l’hora de llogar un pis
05/01/18

L'habitatge suposa la principal despesa per a la majoria de famílies, tant per a aquelles que viuen de lloguer com per a aquelles que paguen un crèdit hipotecari. La complexa decisió entre comprar o arrendar un immoble depèn a la majoria dels casos del desemborsament que el nucli familiar pugui assumir -tant a la fase inicial del contracte com en el transcurs de les mensualitats-; també influeixen altres raons d'índole cultural, ideològica i ocupacional (feina o estudis).

Segons Christian Gracia, director de l'Àrea de Comercialització d'Habitatges de Forcadell, “l'estalvi previ que han de fer les famílies abans de llançar-se a la compra d'un habitatge suposa fins al 30% del valor de l'immoble”.

A qualsevol dels casos és important preveure al detall els costos que pugui suposar la compra o el lloguer tant a curt com a mitjà i llarg termini. En el cas del lloguer, segons Alex Vázquez, director del Departament de Lloguers de l'Àrea Residencial de Forcadell, “es recomana que el cost mensual de la renda no superi el 40% dels ingressos familiars”.

Llogar un pis implica un menor esforç econòmic i major flexibilitat per a l’arrendatari i, malgrat que el desemborsament inicial que s'ha de fer és ínfim comparat amb el de la compra d'un immoble, s'han de tenir en compte els diferents costos que s’han d'assumir arran la signatura del contracte d'arrendament, que inclouen des del pagament de la fiança i la primera mensualitat fins a la mudança, el pagament d'impostos, etcètera.

A continuació, es presenten les 6 principals despeses que s'han de tenir en compte per llogar un pis:

 1. La primera mensualitat
  La primera despesa que afronta l’arrendatari després de la signatura del contracte d'arrendament és la primera mensualitat de lloguer.

 2. La fiança
  La prestació de la fiança és obligatòria per llei i el seu import equival al d'una altra mensualitat. Té com a objectiu cobrir possibles impagaments i desperfectes que l’arrendatari pugui ocasionar a l'habitatge al llarg de la seva estada. I malgrat que aquest recuperarà l'import en finalitzar el contracte, és un cost que ha de tenir-se en compte a l'hora de llogar un pis.

 3. Garanties addicionals
  El propietari pot demanar al seu inquilí altres garanties a més de la fiança, tals com un aval bancari o un dipòsit econòmic complementari.

 4. Honoraris de la immobiliària 
  En el cas d'haver rebut intermediació d'una agència immobiliària, l'inquilí haurà de pagar en la signatura del contracte d'arrendament els honoraris corresponents a l'operació. En la majoria dels casos és una despesa que assumeix l’arrendatari.

 5. Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP)
  L'Impost sobre Transmissions Patrimonials és un tribut que correspon a l'inquilí posat que la legislació tributària entén el fet de viure de lloguer com una adquisició onerosa. L'impost es paga una sola vegada i ha de fer-se efectiu en un termini de 30 dies després de la signatura del contracte.

 6. Alta  de subministraments
  Els subministraments de l'aigua, electricitat i gas solen estar donats d'alta en el cas de pisos que ja han estat habitats amb anterioritat i, per tant, només és necessari fer un canvi de titularitat per al nou inquilí i fer la pertinent domiciliació. Però en el cas d'habitatges d'obra nova, sí és necessari donar d'alta aquests serveis bàsics, tràmit que corre a càrrec de l’arrendatari a la majoria dels casos, però que pot ser negociable.

També s'han de tenir en compte altres tipus de despeses addicionals que es deriven del lloguer d'un pis que depenen de la casuística de cada arrendatari i propietari: el cost de la mudança o de moblar el pis, assegurances addicionals que exigeixen alguns arrendadors per cobrir riscos i la taxa d'escombraries, entre d’altres.

És recomanable comptar amb l'assessorament d'un professional abans de signar qualsevol contracte d'arrendament de cara a fixar en aquest les condicions més beneficioses i establir un marc de seguretat per a ambdues parts. Des del Departament de Lloguers de l'Àrea Residencial de Forcadell, li ajudem en la gestió de pisos en lloguer i venda, amb assessorament personalitzat. Som consultors immobiliaris especialitzats en gestió immobiliària i oferim serveis per a propietaris i arrendataris com assessoria jurídica, corredoria d'assegurances i reformes integrals.

Categories
Totes (173)
Anys
Tots
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Aquesta web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.

Saber més