Valoracions - Taxacions

 

Una valoració o taxació immobiliària és un procés objectiu i metodològic d'anàlisi a partir del qual s'atorga un valor de mercat actual -de venda o de lloguer- a un bé immoble determinat.

Forcadell regeix les seves valoracions per un criteri d'imparcialitat i de màxim rigor, entenent la importància que adquireixen els resultats en processos d'inversió/desinversió, gestió patrimonial, herències, segregacions, documentació d'operacions entre societats vinculades, operacions corporatives de fusió o adquisició, actualitzacions comptables i assumptes fiscals, entre d'altres finalitats.

Els principals mètodes emprats pels nostres consultors competents són els que fixa l'ORDRE ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles: el mètode del cost, el mètode de comparació o del preu lliure i el mètode d'actualització per capitalització de rendes.

 

El servei de Valoracions- Taxacions inclou:

 

Fase prèvia: concreció de la finalitat i tipus de valoració que requereix el client

Fase executiva:

  • Visita tècnica a l'immoble
  • Documentació i Estudi de Mercat
  • Anàlisi i redacció de l'Informe

Presentació:

  • Presentació i lliurament de l'Informe (versió impresa i digital)
  • Atenció al client per a la resolució de dubtes o consultes relacionades amb l'Informe presentat

 

Sectors d'actuació:

- Habitatges

- Edificis de lloguer

- Naus industrials i logístiques

- Solars

- Locals Comercials

- Oficines

- Promocions d'obra nova

- Places de pàrquing

- Hotels

- Productes en rendibilitat

Aquesta web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.