Immoblog

El sector immobiliari abandona la greu crisi iniciada el 2008
07/05/14

FORCADELL, a una conferència de premsa pronunciada pel Doctor Gonzalo Bernardos, professor titular d'Economia de la Universitat de Barcelona i director del Màster d'Assessoria i Consultoria Immobiliària de la UB, entreveu el final de la greu crisi que travessa el sector immobiliari des de l'any 2008 basant-se en les dades del sector publicades a l'Informe del Mercat Immobiliari de 2013 editat per la consultora catalana. FORCADELL inicia així un nou cicle de conferències a les quals oferirà la seva opinió sobre l'evolució del mercat immobiliari.

 

Mercat d’Oficines a Barcelona

DEMANDA I DISPONIBILITAT. La contractació d'espais, sobretot a la primera meitat de l'any 2013, es va produir per empreses estrangeres ja localitzades a Barcelona, tal i com afirma FORCADELL. L'empresa espanyola en comptades ocasions executa operacions d'ampliació de les seves superfícies, sinó que duu a terme peticions per reduir rendes. Durant l'exercici 2013, la contractació va ascendir a 191.750 m². La demanda d'oficines de lloguer va patir una caiguda del -2,5% interanual. Sí que s'està detectant, però, un bon comportament del demandant en lloguer de procedència internacional. Quant a la tipologia de peticions de lloguer, més del 90% de les demandes va correspondre a immobles de menys de 500 m². La taxa de disponibilitat es va situar a finals de l'exercici en el 16,4%.

PREUS. Les rendes d’oficines es van veure arrossegades lleugerament a la baixa el 2013, tot i que és cert que algunes ubicacions han assolit ja el sòl en matèria de caigudes. Els grans ajustos s'han realitzat ja des de fa diversos semestres, per la qual cosa el mercat és a prop de l'estabilitat. D'altra banda, el mercat de venda a usuari final pateix una situació d'immobilisme que provoca un reduït nombre d'operacions tancades, assegura FORCADELL. Donada aquesta situació, els preus de venda continuen caient. La mitjana de les baixades de preus de venda a Barcelona se situa al voltant del -16% interanual. La renda mitjana per a una oficina a Zona Prime es va situar al voltant dels 13€/m²/mes. Pel que fa a rendibilitats, aquestes es situen al voltant del 7% en ubicacions prime de la capital catalana, i entre el 7,5 i el 9,25% a la Zona Centre.

 

Mercat Industrial a Catalunya

DEMANDA I DISPONIBILITAT. Les peticions de lloguer de naus a Catalunya van tancar 2013 amb un increment del 12,15% interanual, centrant-se, majoritàriament, en immobles per sota dels 1.000 m². Pel que fa a les peticions de compra cal subratllar una petita caiguda de la demanda del
-2,22% interanual. L'estoc de naus industrials disponible a Catalunya va tendir a l'estabilitat. Sí que és palpable, però, una petita tendència a la baixa de la disponibilitat dels immobles de lloguer a les ubicacions properes al nucli del Barcelonès. Quant a la distribució per comarques, el Baix Llobregat concentra un 39,4% de l'oferta a Catalunya. La disponibilitat al Barcelonès és del 17,7%. La disponibilitat de naus en règim de venda va patir una tímida caiguda a finals de l'exercici 2013, com a conseqüència dels nombrosos episodis d'embargaments en un parc en el qual abunden els immobles antics, el valor actualment dels quals estaria pròxim al d'un solar. Quant al sector logístic, hi ha sempre una actitud de demanda latent, sempre activa a la recerca d'una operació que suposi una rebaixa de rendes o una millor ubicació amb un nivell de rendes similar.

PREUS. Les rendes a les ubicacions més consolidades, per FORCADELL, tenen ja poc recorregut a la baixa. Les zones més allunyades de primera corona van mostrar a finals de l'exercici caigudes més profundes, encara que la fotografia de les rendes va experimentar un comportament més sostingut que en anys anteriors. Cal destacar un descens en menor mesura dels preus al Barcelonès, que es va situar en el -9,47%, mentre que el descens mitjà de les rendes al territori analitzat respecte al 2012 va ser de l’-11,33%. Pel que fa als preus de lloguer per comarques, la renda mitjana per una nau al Barcelonès és de 3,50 €/m²/mes. A l'altre extrem se situa l’Anoia, amb una renda mitjana d’1,61 €/m²/mes.

 

Mercat de Locals Comercials a Barcelona

DEMANDA I DISPONIBILITAT. La ciutat de Barcelona continua mostrant-se, entre les grans capitals europees, com un dels punts de major atractiu per a la demanda de retail. Cal recalcar un increment interanual de la demanda al 2013 de l’11,8%. El principal objecte de desig per a les grans companyies va continuar sent la 1ª Línia, espai que inclou les artèries més importants de Barcelona i que genera demanda de valor afegit. Aquesta demanda, sempre activa a zona prime, contrasta amb la situació que experimenten la 4ª Línia i les ubicacions menys comercials de 3ª Línia. La disponibilitat de locals comercials a Barcelona en règim de lloguer va continuar mostrant una notable manca de producte a zona prime i a la resta d'ubicacions de 1ª Línia. L'oferta es va mantenir estable durant l'últim any a 2ª Línia, espai que suposa un 9% del total de l'estoc disponible a la ciutat de Barcelona. El parc de naus disponible sí va augmentar de forma palpable a les zones menys comercials de 3ª Línia i a la totalitat dels carrers corresponents a la 4ª Línia. La disponibilitat d'espais en venda a Barcelona va caure en l'últim semestre de l’any un -4%.

PREUS. Les caigudes dels preus de lloguer de locals van registrar, tal i com afirma FORCADELL, una important desacceleració durant la segona meitat de l'any 2013. Fins i tot, es van produir alguns petits ascensos a determinats emplaçaments a Barcelona. Els preus de venda van mostrar també un moderat optimisme aquest any, sobretot, a la segona meitat de l'exercici, si bé no es van produir pujades semestrals com en el mercat de lloguer. Les rendes per a locals comercials a 1ª Línia Alt Nivell estan al voltant dels 127 €/m²/mes. Els preus de venda a aquests emplaçaments prime es van situar al voltant dels 27.250 €/m² construït.

 

Mercat Residencial a Barcelona

DEMANDA I OFERTA. El 2013 la demanda de lloguer d'habitatges a la ciutat de Barcelona va experimentar, segons l'informe de FORCADELL, un augment del 2% interanual. El lloguer segueix sent, per tant, la principal alternativa per accedir al mercat d’habitatges. Les circumstàncies econòmiques que travessa el país estan provocant, en opinió de FORCADELL, un cert canvi d'actitud a la mentalitat d'aquells que desitgen adquirir un immoble, situant-se el lloguer com una opció no a curt o mitjà termini, sinó a llarg termini. El mercat de venda no va experimentar una dinamització durant l'exercici 2013, de manera que la demanda de pisos en règim de compra a Barcelona va continuar desaccelerada. L'accés al crèdit per part de les entitats financeres és encara el principal obstacle per accedir a aquest mercat. El volum d'obra nova desenvolupat aquest any a la capital catalana és, per la seva banda, poc representatiu en comparació amb la gran quantitat d'immobles de segona transmissió existents.

PREUS. Els preus de lloguer van tendir, de forma generalitzada, a l'estabilitat. Si bé és cert que hi ha alguns districtes que encara van experimentar caigudes de rendes (els preus a Sants-Montjuïc han baixat un -2,63% de mitjana el segon semestre), Gràcia o Les Corts-Pedralbes van registrar ja en l'últim semestre lleus ascensos, situant-se en els 10,63 €/m²/mes i en 12,88 €/m²/mes, respectivament. El preu mitjà per un pis d'aproximadament 75 m² al districte de l'Eixample està situat al voltant dels 12,63 €/m²/mes. Al contrari del que ocorre en matèria de pisos de lloguer, els preus de venda van baixar durant l'exercici 2013 de forma generalitzada, tot i que les caigudes dels valors dels habitatges van ser ja molt discretes, testimonials en alguns casos. El preu d'un pis tipus a l'Eixample (75 m² aproximadament) és de 3.343 €/m² construït.

Categories
Totes (795)
Sector Immobiliari (60)
Casos d'èxit (200)
Esdeveniments (3)
Oficines (15)
Retail (5)
Industrial (9)
Inversió (4)
Reformes (1)
Residencial (2)
RSC (1)
Anys
Tots
2013
2012
2011
2014
2010
2009
2008
2016
2015
2024
2017
2023
2019
2018
2020
2021
2022
Aquesta web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.