Immoblog

Una sentència innovadora sobre l'IBI falla en favor dels usuarios d'un pàrquing en concessió, administrat per Forcadell
04/11/11

El passat 26 de setembre de 2011 el Tribunal Superior de Justícia fa fer pública una sentència innovadora en matèria d’assignació de tributs, en virtut d’un recurs d’apel·lació plantejat pel departament jurídic de la consultora immobiliària Forcadell. El màxim òrgan judicial de Catalunya va decretar que la responsabilitat del pagament de l’Impuest de Bens Immobles (IBI) corre a càrrec de les concessionàries, i no dels usuaris de les finques en concessió. Amb això, Forcadell va legitimar la devolució dels pagaments indeguts realitzats de l’impost fins el moment a l’Ajuntament de Barcelona per part de la comunitat d’usuaris d’un pàrquing en concessió, administrat per la consultora.

La consultora immobiliària Forcadell, a través dels seus advocats, en els seu paper com administrador de finques i, per tant, representant de les seus clients, va prestar assistència jurídica a una de les comunitats de propietaris que administra en Barcelona, concretament una comunitat d’usuaris d’un pàrquing en concessió ubicat al carrer Comte Borrell, la qual va reclamar el cobrament incorrecte de l’IBI per part de l’Ajuntament de Barcelona. La demanda se sustentava en que la Llei Reguladora de les Hisendes Locals no contempla als usuaris de les concessions com subjectes passius de l’impost i, per tant, no són en cap cas responsables del pagament de l’impost, sent la resolució el resultat d’un recurs d’apel·lació presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La resolució, vàlida per tot tipus de concessions, i de caràcter innovador, podria servir de precedent per un gran número de comunitats d’usuaris en concessió a les que es podria repercutir un impost sobre persones que no poden ser considerades el subjecte passiu d’aquest.

Categories
Totes (740)
Sector Immobiliari (60)
Casos d'èxit (200)
Esdeveniments (3)
Oficines (15)
Retail (5)
Industrial (9)
Inversió (4)
Reformes (1)
Residencial (2)
RSC (1)
Anys
Tots
2013
2012
2011
2014
2010
2009
2008
2016
2015
2017
2023
2019
2018
2020
2021
2022
Aquesta web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.